Verbod asbestdaken 2024?

Sinds de jaren ’90 weten we dat asbest een hoogst gevaarlijk goedje is. Vooral als het niet gehecht is, dus in contact kan komen met de lucht, kunnen de vezels serieuze gezondheidsrisico’s met zich meebrengen: longproblemen en zelfs kanker kunnen het gevolg zijn.

Sinds 1994 is het dan ook verboden om asbest te gebruiken. Maar daarmee is het grootste probleem nog niet opgelost: in het hele land zijn er veel woningen en gebouwen waarin asbest gebruikt is. Vooral in daken zit veel asbest verwerkt. De overheid heeft dan ook bepaald dat er vanaf 2024 geen asbestdaken meer mogen zijn (hier is later 2028 van gemaakt echter).

Heb je asbest in je dak, dan heb je dus nog minder dan 8 jaar om dat weg te laten halen. Begin nu met een inventarisatie.


> Update: het wetsvoorstel dat het verbod op asbest daken per 2024 (en later 2028) regelt is door de Eerste Kamer verworpen op 4 juni 2019.

Dit betekent dus dat er geen verbod op asbestdaken vanaf 202x meer is. In de toekomst kan het e.e.a. veranderen echter. Meer hierover vind je op EersteKamer.nl: Wetsvoorstel 34675


Geen asbestslachtoffers in 2040

Met het verbod op asbestdaken vanaf 2024 wil de overheid garanderen dat er in 2040 geen mensen meer overlijden als gevolg van blootstelling aan asbest. Omdat de gezondheidsrisico’s zich soms pas jaren later manifesteren in de vorm van ziektes, moet daar nu al hard aan gewerkt worden. Zowel bedrijven als particulieren moeten dus haast maken met het verwijderen van dit spul uit de daken van woningen en gebouwen.

Kun je in 2019 subsidie krijgen voor asbestsanering?

Het verwijderen van asbest is een kostbare klus. Dat komt omdat het werken met asbest vrij gevaarlijk is en het materiaal zorgvuldig afgevoerd moet worden. De overheid moedigt de sanering van asbest bij bedrijven aan door middel van subsidies. Voor particulieren gelden die regelingen in 2019 echter niet. De redenering is dat men sinds 1994 op de hoogte is van de gevaren en dat er genoeg tijd is geweest om te sparen voor het verwijderen van asbest. Als je weet dat er asbest in het dak van je woning zit, is het dan ook verstandig om alvast te gaan sparen: voor 2024 moet het namelijk verwijderd zijn.

Wat kost asbest saneren zonder subsidie dan?

Kom vrijblijvend in contact met asbestbedrijven en laat je deskundig adviseren over de mogelijkheden. Door vervolgens het aanbod naast elkaar te leggen maak je een betere keuze en kun je besparen op de totale kosten. Offertes vergelijken is gratis en vrijblijvend.