Subsidiebudget

Als er subsidies zijn (zoals vorig jaar) dan wordt er altijd gewerkt met een subsidiebudget. Dit betekent dat er een bepaald bedrag vrijgemaakt wordt en huiseigenaren aanvragen kunnen insturen totdat het plafond bereikt is. Als dat het geval is is het duidelijk dat er geen aanvragen meer gedaan kunnen worden. Mocht er nog een bedrag over zijn dan wordt het overgebleven budget vaak meegenomen naar het nieuwe jaar.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
Op deze overheidswebsite staat het volgende over het subsidiebudget asbest voor 2019 (het betreft de regeling Subsidieregeling verwijderen asbestdaken):

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken wordt voor het jaar 2019 vastgesteld op € 8.800.000,00. Hiermee is het totaal beschikbare budget voor deze subsidieregeling bereikt. Bron: www.officielebekendmakingen.nl

Met andere woorden betekent dit dat het plafond op €8,8 miljoen euro is vastgesteld en er in dat jaar voor dat bedrag aan subsidie is uitgekeerd. Gezien het plafond bereikt is is er voor 2019 geen budget meer en kun je daarom geen subsidie krijgen op de sanering van asbest.

Asbest eraf, PostcodeRoos erop
Voor de regeling Asbest eraf, PostcodeRoos erop geldt hetzelfde. Ook hier is het plafond bereikt.

Subsidieregeling gesloten wegen bereiken van het subsidieplafond (publicatiedatum 31-8-18)

Zie:
www.fryslan.frl
www.samenzonderasbest.nl

Wat kost asbest saneren zonder subsidie dan?

Kom vrijblijvend in contact met asbestbedrijven en laat je deskundig adviseren over de mogelijkheden. Door vervolgens het aanbod naast elkaar te leggen maak je een betere keuze en kun je besparen op de totale kosten. Offertes vergelijken is gratis en vrijblijvend.