SC-540 certificatie

Pas op het moment dat er gesloopt of verbouwd gaat worden – en de asbest dus loskomt – ontstaat er een acuut risico voor de gezondheid. Het is dan ook niet zomaar toegestaan om asbest te verwijderen of te gaan slopen in een pand waarin vermoedelijk asbest gebruikt is (gebouwd voor 1994). Daarvoor moet je eerst een sloopvergunning krijgen, die je alleen kunt krijgen als je de sanering over laat aan een asbestinventarisatiebedrijf dat voldoet aan de SC-540-certificering. Dat certificaat houdt in dat het bedrijf officieel voldoet aan alle eisen rondom de inventarisatie, zo een certificatie is anders dan de SC-530 erkenning (SC-530: verwijdering/sanering; SC-540: inventarisatie).

Een inventarisatie door een specialist

Vanwege de grote risico’s voor de gezondheid wil je er altijd zeker van zijn, dat je goed op de hoogte bent van de mate van gevaar en de hoeveelheid asbest in kwestie. Het is dan ook verplicht om een inventarisatie uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf. Dit bedrijf zal, door middel van bestudering van de bouwhistorie, maar ook door zorgvuldige metingen van de concentratie van eventuele asbestvezeltjes in de lucht en grond bepalen of er een sloopvergunning verleend wordt en aan welke eisen de sloop moet voldoen.

De DIA kan het risico bepalen

Een SC-540 certificaat kan niet zomaar behaald worden. Er is een uitgebreide cursus en toetsing voor nodig om te bepalen welk bedrijf in aanmerking komt voor deze certificering. Het bepalen of er asbest aanwezig is, en hoe groot de risico’s precies zijn, is namelijk nog niet zo eenvoudig. Na het behalen van het certificaat kan de kandidaat zich DIA noemen – een Deskundig Inventariseerder Asbest. Alleen in die hoedanigheid kan hij of zij in panden een risicoanalyse maken, op basis waarvan een eventuele sloopvergunning afgegeven kan worden.

Wat kost asbest saneren zonder subsidie dan?

Kom vrijblijvend in contact met asbestbedrijven en laat je deskundig adviseren over de mogelijkheden. Door vervolgens het aanbod naast elkaar te leggen maak je een betere keuze en kun je besparen op de totale kosten. Offertes vergelijken is gratis en vrijblijvend.