Regeling 2019?

Als je met asbest zit, wil je daar natuurlijk het liefst zo snel mogelijk van af. Officieel waren er tot eind 2018 twee subsidies voor asbestsanering en zijn ze in 2019 niet meer open voor nieuwe aanvragen:

1. Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken
2. ‘Asbest Eraf, Postcoderoos Erop’ regeling (alleen voor provincie Friesland)


> 1. De Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken had als oogmerk om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren. Voor de regeling was een budget van € 75 miljoen euro beschikbaar. Dit budget is inmiddels uitgeput.

De regeling is per 15 december 2018 gesloten. Er kunnen geen subsidieaanvragen meer worden ingediend.

Bron: www.rijksoverheid.nl


> 2. Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in Fryslân gebruik maken van de nieuwe provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’.

Subsidieregeling gesloten wegen bereiken van het subsidieplafond

Bron: www.fryslan.frl


Hoeveel gaat asbest zonder subsidie dan kosten?

Asbest weg laten halen is vrij duur. Dat komt omdat het materiaal vaak in de daken verwerkt zit en het veel werk is om de asbestplaten van het dak af te halen en deze vervolgens te herstellen. Daarnaast moet gedurende het hele proces aan allerlei regels gedacht worden en wordt er een bepaald procedure gevolgd. Ga ook naar de volgende pagina’s SC-530 en SC-540 certificaties.

De doelstelling is om in 2040 een land te hebben dat geheel asbestvrij is. Om dat te bereiken, wordt er ook in de toekomst weer geld vrijgemaakt.

Het is moeilijk om een precieze kostinschatting te maken van asbestsanering. Zonder subsidie komen de kosten in een ruimte tot 35 m3 neer op ongeveer €800 euro tot €900 euro. Voor asbesthoudende golfplaten, geldt dat je voor 10 m2 al moet denken aan €500 euro kosten. Heb je asbest in je huis of kantoor, dan kan dat dus best een strop zijn. Het is bij het verwijderen van asbest aan te raden een professional in te huren: zelf verwijderen (mag tot max. 35 m3) is risicovol voor jezelf en voor anderen, en bovendien zwaar en lastig werk.

Wat kost asbest saneren zonder subsidie dan?

Kom vrijblijvend in contact met asbestbedrijven en laat je deskundig adviseren over de mogelijkheden. Door vervolgens het aanbod naast elkaar te leggen maak je een betere keuze en kun je besparen op de totale kosten. Offertes vergelijken is gratis en vrijblijvend.