Asbestinventarisatie

Hoe weet je of je asbest in je woning of kantoorgebouw hebt? En hoe weet je zeker of je wel zoveel gevaar loopt? Om daar achter te komen, kun je een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Dit is een verplichte stap bij iedere verwijdering, want door middel van deze risico-inventarisatie wordt bepaald aan welke eisen de sanering moet voldoen.

Hoe gaat het inventariseren in zijn werk?

Niet al het asbest is direct schadelijk. In hoofdlijnen zijn er twee soorten asbest: gehecht en niet-gehecht. Alleen die laatste groep zorgt voor onmiddellijk gevaar voor de gezondheid, omdat er losse asbestdeeltjes vrijkomen die ingeademd kunnen worden. Bij een asbestinventarisatie, die alleen verricht kan worden door speciale bedrijven die daarvoor een SC-540 certificaat hebben, wordt de bouwgeschiedenis bekeken om het risico in te schatten. Ook wordt gekeken naar de concentratie van asbestvezeltjes in de lucht, aan de hand waarvan de risico’s gemeten kunnen worden. Pas na inventarisatie kan over worden gegaan op het verwijderen van het materiaal.

Vanaf 2024 geen asbestdaken meer

De doelstelling van de overheid is om te zorgen, dat er vanaf 2040 geen mensen meer overlijden aan de gevolgen van asbest. Om dat te realiseren is er besloten vanaf 2024 alle asbestdaken te verbieden. Vermoed je dat er asbest aanwezig is in je woning of gebouw, dan is het dus nu al zaak om de risico’s te laten inventariseren. Zo kun je ook een idee krijgen van de kosten die er gemoeid zullen zijn bij eventuele asbestsanering. Ook als je wilt gaan slopen, is een inventarisatie vereiste om een sloopvergunning te krijgen.

Wat kost asbest saneren zonder subsidie dan?

Kom vrijblijvend in contact met asbestbedrijven en laat je deskundig adviseren over de mogelijkheden. Door vervolgens het aanbod naast elkaar te leggen maak je een betere keuze en kun je besparen op de totale kosten. Offertes vergelijken is gratis en vrijblijvend.