Subsidie asbestsanering 2019

Is er in 2019 een subsidie voor het verwijderen van asbest? Wij houden je graag op de hoogte over de laatste updates omtrent de asbestwetgeving en de daarbij behorende subsidieregelingen. Door deze informatie te lezen weet je of je als particulier of bedrijf aanspraak kan maken op een eventuele subsidie in 2019. Als dat zo is dan kunnen de kosten voor sanering dus een stuk lager uitvallen. Wellicht is dat de doorslag voor je om de sanering uit te laten voeren.

– Twee subsidies tot 2019

Als je woning of pand voor 1994 gebouwd is dan is de kans groot dat er ook asbest aanwezig is, daar wil je natuurlijk het liefst snel van af. Officieel was er tot eind vorig jaar 2 subsidies voor asbestsanering. Deze regelingen zijn in 2019 gesloten omdat de subsidieplafonds bereikt zijn (m.a.w. er zit geen geld in de subsidiepotjes meer). Het gaat om deze 2 regelingen:

1. Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken
2. ‘Asbest Eraf, Postcoderoos Erop’ regeling (alleen voor provincie Friesland)

Meer hierover op pagina subsidieregeling 2019.

– Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken (oude regeling)

Vanaf 2024 is in Nederland het verboden om asbestdaken te hebben. Deze maatregelen moeten particulieren, bedrijven en overheidsinstanties het laatste duwtje in de rug geven om zich aan te passen aan de nieuwe maatstaven op het gebied van volksgezondheid en klimaatverbetering. Hiervoor wordt er soms een speciale subsidieregeling vrijgemaakt.

De looptijd van deze subsidie was officieel tot het einde van 2019, maar gezien het plafond al vorig jaar bereikt is is er geen subsidie meer voor 2018. Je kon deze subsidie pas 6 maanden nadat je een asbestdak verwijderd hebt aanvragen. De aanvraag moest volledig zijn anders was de kans groot dat deze werd afgewezen. Vanwege de lange looptijd en bepaalde wetgeving kon je deze subsidie maar eenmalig aanvragen per huisadres.

De subsidie wordt berekend per m2 en kan oplopen tot een bedrag van €4,50 euro per m2. Je kunt een maximaal bedrag van €25.000 euro per adres krijgen door middel van deze regeling. Het subsidieplafond wordt per jaar aangepast. Deze subsidieregeling is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die door middel van voordelige subsidies en het aanmoedigen van particulieren en bedrijven asbestdaken wilt saneren om een schonere en gezondere buitenlucht te creëren. Het verbod dwingt deze groepen om mee te ontwikkelen in een gezondere en duurzamere wereld.


Waarom is asbest gevaarlijk?

Van nature is asbest een mineraal dat gevonden wordt in verschillende diepe, ondergrondse en dichte plaatsen over de wereld. Vooral in mijnen schijnt dit asbestmineraal vaak voor te komen. Het mineraal bestaat uit verschillende kleine vezels. Er zijn verschillende soorten asbest. De amfibole variant behoort tot de gevaarlijkste groep vanwege de staafvormige vezels en zijn net haakjes die in je longen blijven hangen waar ze diverse ziektes kunnen veroorzaken.

– 1. Hechtgebonden asbest

Daarnaast is er nog een verschil in hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asbest zit meestal vast en is gemend in andere stoffen zoals lijm en cement. Deze stoffen en substanties worden op hun beurt weer gebruikt voor wandplaten en waterleidingbuizen. Hechtgebonden asbest is meestal niet gevaarlijk aangezien het asbest vast zit en niet loskomt.

– 2. Losgebonden asbest

Dan hebben we losgebonden asbest die wel als gevaarlijk kan worden beschouwd aangezien ze vrij kunnen komen en de lucht kunnen vervuilen. Deze vorm van asbest is het meest gevaarlijk en verantwoordelijk voor vele ziekte gevallen en doden. Losgebonden asbest kan vrij komen en op zijn beurt herkent worden bij bijvoorbeeld scheuren en barsten in de muur en andere vezelachtige structuren. Hierdoor kan een mens voor langere termijn worden blootgesteld aan de asbestvezels en hij of zij kan hierdoor verschillende ziektes en kwalen oplopen die in de meeste gevallen pas na vele jaren (soms na 30 jaar pas!) merkbaar worden. De volgende ziektes worden vaak in verband gebracht met een lange en voortdurende blootstelling aan asbest.

  • Longkanker: aangezien asbest wordt ingeademd beïnvloed het als eerste de luchtwegen. Vele artsen zijn het er over eens dat naast roken asbest het meest verantwoordelijk is voor deze ziekte
  • Asbestose: asbestose staat ook wel bekend als stoflongen en aangezien de naam ‘asbest’ al in de term zit geeft het aan hoe aanzienlijk de asbest verantwoordelijk is voor dit ziektebeeld
  • Long- en buikvlieskanker: deze vorm van kanker wordt bijna uitsluitend veroorzaakt door asbest en wordt vaak pas na 30 jaar aan asbest blootstelling vastgesteld

Ziekte en sterftegevallen

Over het algemeen zal asbest anno 2019 voor zo een 500 doden per jaar zorgen. Dit klinkt allemaal heel alarmerend maar je moet onthouden dat dit een gevolg kan zijn van tientallen jaren blootstelling aan asbest. Asbest is alleen echt dodelijk als het losgebonden is. Hierdoor hebben professionals werkzaam in de bouw of in andere sectoren waar veel met asbest gewerkt wordt vaak een groter risico als de doorsnee burger. Mocht er asbest in jouw huis zitten dan is dat in principe geen probleem zolang het hechtgebonden is en het niet breekt of scheurt.

Mocht je na al deze informatie toch de asbest willen laten verwijderen neem dan eerst contact op met je gemeente aangezien je zelf niet in alle gevallen asbest mag verwijderen (alleen hechtgebonden en tot 35 m3). Kom daarna in contact met meerdere asbestbedrijven om de mogelijkheden te bespreken.

Wat kost asbest saneren zonder subsidie dan?

Kom vrijblijvend in contact met asbestbedrijven en laat je deskundig adviseren over de mogelijkheden. Door vervolgens het aanbod naast elkaar te leggen maak je een betere keuze en kun je besparen op de totale kosten. Offertes vergelijken is gratis en vrijblijvend.

Kosten van asbestverwijdering

Het verwijderen van asbest is een ingrijpende werkzaamheid die niet voor iedereen betaalbaar is. Omdat we zo snel mogelijk van gevaarlijke asbest af willen wordt dit proces makkelijker gemaakt door middel van eventuele subsidies. Om te kijken of deze regelingen daadwerkelijk lucratief zijn moet je eerst weten wat een ingreep meestal voor kosten met zich mee brengt. De kosten die een asbestverwijdering met zich meebrengt wordt opgemaakt uit verschillende factoren en elementen. Zo is de omvang van een ruimte waar de asbest verwijderd moet worden van belang voor de kosten aangezien het de benodigde mankracht en het benodigde materiaal beïnvloed.

Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid golfplaten en wanden die verwijderd moeten worden. Over het algemeen worden de kosten van asbestsanering bepaald naar aanleiding van het aantal vierkante meters van een ruimte of het formaat van bijvoorbeeld golfplaten in vierkante meters. De kosten vallen meestal op een minimum van €500 euro en kunnen oplopen tot €1500 euro per 50 m2.

Volgende stappen?

Meestal is het niet duidelijk of er asbest aanwezig is in een kantoorpand of een woning. Je weet echter alleen dat het een oud pand betreft. In dat geval dien je altijd met een asbestinventarisatie te beginnen; om het risico in kaart te laten brengen. Daarnaast is het ook altijd verplicht vanuit de wetgeving om een SC-540 rapport in bezit te hebben voordat begonnen kan worden met de werkzaamheden. Daarom is het verstandig om eerst met meerdere asbestbedrijven in contact te komen voordat je stappen onderneemt. Vraag gratis asbest offertes op en laat je deskundig adviseren over de mogelijkheden. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Wat kost asbest saneren zonder subsidie dan?

Kom vrijblijvend in contact met asbestbedrijven en laat je deskundig adviseren over de mogelijkheden. Door vervolgens het aanbod naast elkaar te leggen maak je een betere keuze en kun je besparen op de totale kosten. Offertes vergelijken is gratis en vrijblijvend.

Bronnen

Infomil
Rijksoverheid
RVO – oude subsidieregeling
Asbestvolgsysteem